RADIKALISERET

Lukket for tilmelding
en teaterforestilling om at navigere i en kompliceret verden

Eleverne må ikke vide, at de skal opleve en teaterforestilling, men tro at skolen har fået besøg af et forebyggelsesteam, som vil tale med dem om radikalisering. Teamet består af en politiinspektør, en psykolog og den syttenårige, terrordømte Christopher. Psykologens påstand er, at man kan blive manipuleret til at tro på hvad som helst, hvis bare argumenterne er stærke nok. 

Men hvad fik Christopher til at gå så vidt? Var han blevet radikaliseret, og i så fald af hvem? Ved hjælp af politiets bevismateriale, avisforsider og overbevisende argumenter føres eleverne gennem den fiktive historie. Og i en dramatisk afslutning – da det afsløres, at det hele er iscenesat – går det op for eleverne, at de selv er blevet udsat for manipulation. 

Forestillingen, der bygger på Kasper Hoffs ungdomsroman Sniper, følges op af et undervisningsmateriale, der sætter fokus på, at ikke al tro ender i fundamentalisme, og ikke al fundamentalisme 

ender i radikalisering. Radikalisering kan finde sted i alle religioner og ideologier - og har grundbund dér, hvor der ikke gives plads til kritik, spørgsmål og almindelig sund fornuft. 

Obligatorisk lærerkursus mandag den 28 september kl. 15-17. (dette er den rigtige dato. datoen i det trykte katalog er forkert) Se beskrivelse af lærerkurset side 32-33. Vi har valgt at lave lærerkurset obligatorisk pga. af den specielle forestilling og emnets følsomhed. På lærerkurset vil forestillingen blive vist.

Hvis du tilmelder din klasse til forestillingen, så skal du også tilmelde dig lærerkurset.

8.- 10. klasse 

Samfundsfag og kristendomskundskab 

Teaterforestilling på jeres skole + 6-8 lektioner 

Forestillinger i uge 40. 

Tilmelding til kk44.dk inden 1. juli 

KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg. Preben 31510827 /pmh@kk44.dk ,  Laila 30914780 / leh@kk44.dk