KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg  tlf 31 51 08 27

Bevægelse i kristendomsfaget

De folkekirkelige skoletjenester har de seneste år udbudt flere forskellige undervisningstilbud med bevægelsesaktiviteter integreret i undervisningen.

Dette er gjort ud fra viden om, at bevægelse kan bidrage til læring. Læringen

understøttes og udvides gennem en æstetiskkropslig tilgang.

På kurset vil du både få et teoretisk oplæg om bevægelsens betydning for elevernes læring samt en praktisk workshop. Hver workshop knytter an til et undervisningsprojekt, hvor bevægelsesaktiviteter er inddraget i kristendomsfaget i en tværfaglig sammenhæng. Alle tre projekter udbydes her i kk44 kataloget.

PROGRAM

Hvordan kan kropslig bevægelse understøtte elevernes boglige læring?

Oplæg ved Adjunkt ved VIA, Ph.d. i idræt, Ole Lund og praktiske øvelser ved Kasper Lasthein Madsen, der begge er forskere ved Imoow projektet.

Herefter workshops med praktiske øvelser, hvor deltagerne vælger ét af nedenstående projekter.

  • Indskoling: HVOR GÅR GRÆNSEN? Bevægelsesform: kampsport judo, øvelser om grænser og urørlighedszone

  • Mellemtrin: HÅNDTEGN Bevægelsesform: gestikulationer, håndtegn og fagter

  • Udskoling: MED RYGGEN TIL VERDEN Bevægelsesform: tableauer, billeder i bevægelse og bodystorm

 

Efter workshops fremlægges kort hovedkonklusionerfra et forskningsprojekt om bevægelse og læring i religionsundervisningen.

Afslutningsvis drøfter vi i fællesskab muligheder og udfordringer i at anvende bevægelse i kristendomskundskabsfaget.

Kurset afholdes i samarbejde med VIA CFU.

Tilmelding sker direkte til CFU

link