KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg  tlf 31 51 08 27

FNs verdensmål

Mandag d. 1.4 kl. 13.30 til 16.30

 

FÅ inspiration til at inddrage FNs Verdensmål i din undervisning!

Den 25. september 2015 vedtog verdens ledere 17 nye mål, hvis formål er at sikre en bedre og mere bæredygtig verden for både os selv og vore efterkommere. Som lærere er vi med til at forme fremtidens verdensborgere. Målet med kurset er derfor at ruste dig, så du kan støtte dine elever i at navigere i en global verden, uden at det opleves som en ekstra arbejdsopgave.

 

Der kan arbejdes med Verdensmålene både i de naturvidenskabelige fag natur/teknologi, biologi, fysik/kemi og geografi og i kulturfagene samfundsfag, kristendomskundskab og historie. Få konkrete ideer med hjem til lige præcis dit fag
Kurset er tværfagligt og både til undervisere i indskoling, mellemtrin og udskoling. 

Kursusindhold:

  • Intro til FNs verdensmål.

  • Øvelser om målenes indhold

  • Introduktion til de mange UV-materialer og UV-sites der allerede findes.

  • Kort præsentation af AQUAs og KK44s verdensmålsforløb om”Træet”

  • Fælles udvikling af ideer og aktiviteter.

 

Alle deltagere tilsendt et kompendium med links og ideer.

 

Kurset varetages af 2 undervisere fra ”Ungdomsbyen” i København. Ungdomsbyen har afholdt en lang række lærerkurser i verdensmål det seneste år, og har derfor stor erfaring med, hvad behovet er ude på skolerne.

Tilmelding på mail til:

Preben - KK44 Skoletjenesten  pmh@kk44.dk

Eller til

Morten - AQUA Naturfagscenter mrk@silkeborg.dk

Senest 20. marts.