KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg  tlf 31 51 08 27

7.-10. klasse

Biologi og kristendomskundskab

4-6 lektioner + 

2 timer besøg på AQUA i uge 49

fra november 2018

 

 

Tilmelding på KK44.dk inden 1. september

FREMTIDEN KOMMER! Vi har ikke fantasi til at forestille os de nye teknologiske muligheder vores elever kommer til at opleve de næste 60 - 70 år. Evnen til at kunne forholde sig reflekteret og kritisk til den teknologiske udvikling bliver derfor en nødvendig del af fremtidens almendannelse - hvis da ikke udviklingen skal overlades helt til eksperter og markedskræfter. 

 

AQUA og KK44 Skoletjenesten har sammen udarbejdet et tværfagligt undervisningsforløb - biologi og kristendomskundskab - om teknologi og etik - ud fra et ønske om at give et lille bidrag til den dannelsesopgave.

 

Der arbejdes med 3 temaer:

Genteknologi 

Hjerneforskning

Cyborgs (krop og teknologi smelter sammen)

 

Disse områder er højt prioriterede forskningsfelter, der bl.a. rummer store muligheder for at afhjælpe sygdomme og handicaps. Men alle tre områder giver også anledning til etiske overvejelser, for vores gener, vores hjerne og vores krop er helt centrale elementer i det at være et menneske. Hvor går grænserne for, hvad vi bør ”pille” ved? 

 

Forløbet starter med et 2 timers besøg på AQUA Sø- og Naturcenter. Her bliver eleverne gruppevis sendt på et løb, hvor de skal diskutere og tage stilling til forskellige etiske dilemmaer indenfor de 3 temaer. Efter løbet samles klassen til en fælles drøftelse. 

 

På skolen arbejdes der videre: I modtager log-in til webmagasin med korte elevrettede artikler til det videre arbejde.

 

3 biologifaglige artikler om henholdsvis hjernen, genetik og cyborgs

3 kristendomsfaglige artikler der viser mulige etiske tilgange til de nye teknologier

 

Webartiklerne indeholder både tekst, spørgsmål og dilemmaer, illustrationer, videomateriale og links til videre læsning. 

Bioetik

Webmagasin og besøg på Aqua