KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg  tlf 31 51 08 27

4.-6. klasse

Kristendomskundskab, dansk, musik

4-5 lektioner

Fra februar 2019

 

 

 

Tilmelding på KK44.dk inden 1. september

SERIEN “BEST OF ...” er en ny KK44 serie. Det er en række mindre materialer, hvor vi tager fat i et kristendomsfagligt eller alment eksistentielt begreb og belyser det ud fra én tekst, ét billede, ét stykke musik. Det er nemt og enkelt at gå til. 

I år handler BEST OF ... til mellemtrinnet om frelse.

 

At blive frelst er at blive reddet og bragt i sikkerhed. Men hvis man får at vide, at man lyder frelst, er det sjældent ment som en ros. I dette forløb arbejder eleverne med det kristendomsfagligt centrale begreb frelse gennem udvalgte eksempler indenfor nyheder, litteratur, billedkunst og musik.

 

Nyhederne fortæller om flygtninge der bliver frelst fra druknedøden i Middelhavet og om en træner, der skal være den nye frelser for boldklubben AGF. I litteraturen er kampen mod undergang og for frelse en klassisk tematik, og flere store komponister har sat musik til frelsens forløsning og triumf. Til kunstværkerne om frelse lægger vi op til en kropslig/dramatisk fortolkning.

 

I kristendommen er den centrale fortælling at Gud frelser mennesker gennem Jesu liv, død og opstandelse. I salmen ”I kvæld blev der banket på Helvedes port” tegner Grundtvig - ligesom Joakim Skovgaards motiv fra Viborg Domkirke - det klassiske billede af frelsen fra dødsriget. Disse to værker sammenlignes med andre og mere moderne fortolkninger af, hvad frelse kan være. For hvad er det egentlig mennesket bliver frelst fra, når man ikke - som i middelalderen - tror på Skærsild og et brændende Helvede? Hvad betyder frelse i nutidig kristendom?

 

Der indgår dilemmaer og opgaver, der udfordrer elevernes selvstændige argumentation og stillingtagen.

FRELSE

BEST OF