KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg  tlf 31 51 08 27

Besøg på Aqua

Darwin på Noas Ark

Noa og Darwin mødes med jer i Aqua-parken, og her fortæller de om dyrene. F.eks. fortæller Noa om bøvlet ved at have en træædende gnaver om bord på en båd bygget af træ; mens Darwin ved, hvorfor bæverne udviklede gule tænder og flad hale. 

 

I dette forløb mødes naturvidenskab og bibelfortælling - ikke som modstandere, men i levende samtale med et fælles fokus på det ansvar, som vi mennesker har for naturen. 

 

Naturvejlederen fra AQUA (Darwin) øser af sin viden om, hvorfor dyrene ser ud, som de gør, og om hvordan de har udviklet sig. Og KK44 rundviseren (Noa) supplerer med fortællinger og spørgsmål om menneskets ansvar for naturen.  

De diskuterer blandt andet, hvorfor myggen overhovedet er til, om der findes gode dyr og onde dyr, og om hvorfor den nuttede vaskebjørn er fredløs i Danmark.  Selvom Noa og Darwin har for vane at mundhugges og smådrille hinanden, så er de enige om én ting: Vi skal passe godt på dyrene og naturen. 

AQUA parken med de spændende dyr er en herlig ramme for samtalen om dette vigtige tema.

Efter rundvisningen i parken samles klassen indendørs, hvor vi laver dyrepar i modellervoks, der til sidst sættes på Noas ark og fotograferes. I får dyrene med hjem.

 

Besøget i AQUA parken er gratis og varer 2 timer.  

Der er et begrænset antal pladser.

1.-3. klasse

Natur/teknologi og kristendomskundskab

2 lektioner pr. fag + 2 timer til besøg

 

Besøg på AQUA i uge 8 og 9 2019

 

Tilmelding på KK44.dk inden 1. september