KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg  tlf 31 51 08 27

Stillingsopslag

Teologisk medarbejder i skoletjensten og koordinator for KK44 festival

I Silkeborg Provsti søger vi:

En teologisk uddannet medarbejder til den folkekirkelige skoletjeneste i Silkeborg, KK44 Skoletjenesten, med 19 løntimer pr. uge.

En koordinator af Silkeborgs kristendom- og kulturfestival, KK44 festival, med 18 løntimer pr. uge.

 

Stillingerne kan enten besættes af én person, der varetager begge funktioner, eller af to forskellige personer. Vi modtager meget gerne begge typer ansøgninger.

 

 

Teolog i skoletjenesten

KK44 Skoletjenesten er den folkekirkelige skoletjeneste i Silkeborg Kommune. Skoletjenesten udarbejder og tilbyder gratis og ikke-forkyndende undervisningsprojekter til kommunens grundskoler i bl.a. kristendomskundskab. Desuden arbejder KK44 for at styrke samarbejdet mellem kirke-, skole- og kulturliv.

 

Din opgave bliver, i et tæt samarbejde med skoletjenestens pædagogiske medarbejder, at udarbejde undervisningsmaterialer og gennemføre arrangementer, projekter og lærerkurser - alt sammen med folkeskolens kristendomsfag i centrum. Du vil komme til at hjælpe og samarbejde med alle kommunens præster samt de mange lærere, der benytter vores tilbud. Endelig vil du møde elever på forskellige klassetrin i rollen som fx fortæller eller rundviser.

 

Vi tilbyder

·         et tæt samarbejde med skoletjenestens pædagogiske medarbejder

·         samarbejde med landets øvrige folkekirkelige skoletjenester

·         et job med meget stor frihed og selvbestemmelse

·         mulighed for at arbejde med spændende projekter og samarbejdspartnere

·         gode muligheder for relevant efteruddannelse

 

Vi forventer at du

·         er en velfunderet teolog med stor interesse for det religionspædagogiske arbejde og gerne med pædagogisk erfaring

·         har gode formidlingsevner både skriftligt og mundtligt

·         er udadvendt og opsøgende ift. skoler, præster og samarbejdspartnere

·         har viden og erfaring i brug af IT og digitale medier

·         kan arbejde selvstændigt med mange sideløbende projekter

Koordinator for KK44 festival

KK44 festival er en festival for kultur og kristendom, der afholdes hvert år i uge 44 i Silkeborg Kommune. Festivalen er kendetegnet ved brede samarbejder med kommunens kulturbærende institutioner, menighedsråd, lokale ildsjæle og foreningslivet. KK44 festival er en festival med en vifte af fortælling, teater, koncert, kunst, gudstjeneste, performance, vandring, foredrag m.m. Målet er at fremme den eksistentielle samtale, vække undren, skabe debat og bygge bro mellem kultur og kristendom.

 

Din opgave bliver at igangsætte og koordinere arrangementer fra vores mange bidragydere. Desuden skal koordinatoren udvikle og være tovholder for nogle af festivalens centrale arrangementer. Koordinatoren er ansvarlig for PR og står for udarbejdelse af festivalkataloget. Ledelsen af festivalen sker i tæt samarbejde med bestyrelsen af foreningen KK44 festival.

 

Vi tilbyder

·         et job med stor frihed og selvbestemmelse

·         mulighed for at eksperimentere og nytænke

·         kontakt med et netværk af engagerede frivillige og andre samarbejdspartnere

·         sparring og samarbejde med skoletjenestens medarbejdere

·         mange forskellige typer opgaver og udfordringer

·         stærk opbakning fra bestyrelse og det øvrige bagland

 

 

Vi forventer at du

·         har stor interesse for og viden om kultur og kristendom

·         er en dygtig koordinator med overblik, ideer og gennemslagskraft 

·         har erfaring med projektledelse

·         kan inspirere og samarbejde med de mange forskellige mennesker omkring festivalen

·         har gode formidlingsevner både skriftligt og mundtligt

 

Du kan læse mere om KK44 festivalen på www.kk44festival.dk

 

 

Vilkår og løn

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. 

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

 

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 281.784,56 kr. – 373.364,65 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 295.874,22 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.959,19 kr. (nutidskroner).

 

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 295.874,22 kr. – 422.676,84 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 309.962,80 kr.(nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.959,19 kr. (nutidskroner).

 

OK tillæg på 859,98 kr. (nutidskroner). Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu.

 

 

 

Stillingen/stillingerne ønskes besat pr. 15. august eller snarest derefter.

 

Ønsker du at få en uformel snak om stillingen/stillingerne kan du ringe til:

Skoletjenestemedarbejder Preben Medom Hansen tlf. 31 51 08 27

Formand for KK44 festival Kamilla Lundager Bundgaard tlf. 29 36 81 00

Formand for KSK Poul Geil tlf. 21 40 67 73 - KSK er ansættende myndighed og paraplyorganisation for skoletjeneste og festival.

 

Ansøgning stiles til Poul Geil pgg@km.dk som samlet pdf-fil.

Ansøgningsfrist 6. maj.

Der er ansættelsessamtaler d. 22. og 23. maj om aftenen.